Psychotesty pro řidiče

 • kamionové dopravy, dopravních strojů, autobusů (skupiny C, C+E, D)
 • kteří žádají o navrácení řidičského průkazu (například po dosažení 12 bodů)
 • vozidel s přednostním právem v jízdě (RZS)
 • všech skupin na doporučení lékaře (např. seniorů, po úrazech apod.)
 • učitelů autoškol

Cena za kompletní vyšetření

1700,-

Nabízím

 • profesionální přístup a slušné zacházení
 • příznivou cenu
 • vyhotovení zprávy ihned po vyšetření
 • krátké objednací lhůty
 • relativně krátkou dobu trvání kompletního vyšetření od 2 do 3 hodin

S sebou

 • výpis z karty řidiče (dostanete na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
 • občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti v případě cizinců)
 • brýle (pokud potřebujete na čtení)
 • pouze v případě řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu, také posudek o zdravotní způsobilosti k řízení, který není starší než 30 dní (dostanete u svého ošetřujícího lékaře)
pro objednání volejte 608 833 207, luciakvaskova1@gmail.com
ADRESA
Koliště 39, 602 00 Brno


webové stránky: simplyeasy.cz